Spoločnosť

Spoločnosť sa zameriava na developerské projekty a ekonomické poradenstvo.
Developerské projekty:

 • Výstavba nového hotela – Holiday Inn Žilina ****
 • Výstavba nového hotela – Holiday Inn TRNAVA **** (2007-2010)
 • Rekonštrukcia  budovy Ľubľanská 57/6 Praha 2 (1999/2000)
 • Rekonštrukcia  budovy Remeselnícky dom Žilina (2005/2007)
 • Rekonštrukcia  budovy  Jána Milca  6,  Žilina, (1997/1998)
 • Rekonštrukcia  budovy  SIEMENS (2004/2005)

 

Ekonomické poradenstvo

 • ekonomické a organizačné poradenstvo,
 • oceňovanie položiek aktív
 • stanovenie hodnoty pohľadávok,
 • ohodnocovanie cenných papierov a stanovenie hodnoty   majetkových podielov, nepeňažných vkladov,
 • posudzovanie podnikateľských plánov,
 • reengineering,
 • oceňovanie derivátov peňažného a kapitálového trhu,
 • posudzovanie bankových operácií,
 • ohodnocovanie pohľadávok a záväzkov,
 • stanovenie trhovej hodnoty podniku ako vyjadrenia sa ku jeho   celkovej bonite,